dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

Felhívás vizsgabizottsági tagi jelentkezésre

A Dunagáz Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez vizsgáztatói, feladatfejlesztési és feladatellenőrző-értékelői feladatokra szakértőket keres. A szakképzés megújításával egyidejűleg a vizsgáztatás rendszere is megváltozik: a jövőben a 175 alapszakma szakmai vizsgáit, ahogyan a szakmai képesítő vizsgákat is független, akkreditált vizsgaközpontok szervezik és bonyolítják majd le.

A Dunagáz Vizsgaközpont országosan szervezi vizsgáit.

A Dunagáz Vizsgaközpont akkreditációjához szükséges, hogy az általa vizsgáztatni kívánt szakmákban és szakképesítésekben rendelkezzen vizsgáztatói, feladatkészítői és feladatellenőrzési-értékelői adatbázissal.

A Dunagáz Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói és feladatfejlesztői, feladatellenőrző-értékelői tevékenységek ellátására.

Az adatbázis feldolgozása után a vizsgaközpont képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése feltétele a későbbi vizsgáztatói/feladatkészítői/ellenőrző-értékelői felkérésnek és megbízásnak.

A vizsgáztatókat és a feladatok fejlesztőit, ellenőrző szakértőit az alábbi ágazatokra/szakmákra és területekre/szakképesítésekre keressük (KEOR: 0713; 0722; 0799; 0821)

A vizsgáztatók feladata a szakmai (alapszakmák – https://szakkepzes.ikk.hu/ ) és képesítő vizsgákon (szakmai képzés – https://szakkepesites.ikk.hu/) mérési és értékelési feladatok ellátása az alábbi feladatköröknek megfelelően:

 

Mérési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai

A vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében

 • átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját,
 • ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit.

A mérői adatbázisba bekerülés feltételei:

 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló dokumentumok.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:

 • A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.
 • Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)
 • Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói munka.
 • Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka felkérésnek.

 

Értékelő bizottsági tag főbb feladatai

A vizsga értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

 • a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
 • az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

Az értékelői adatbázisba való bekerülés feltételei:

 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló dokumentumok.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele lesz:

 • A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.
 • Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, nem minden esetben lesz kizáró oka felkérésnek.

A feladat-fejlesztői adatbázisba az alábbi feladatokra keresünk szakértőket

 1. Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően,
 2. Képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően,
 3. Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.
 4. Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai vizsgákra.
 5. Projektfeladatot véleményező szakértő képesítő vizsgára.
 6. Írásbeli feladatot véleményező szakértő képesítő vizsgákra.

 

A feladat-fejlesztői adatbázisba való bekerülés feltételei:

Projektfeladatot készítő szakértő szakmai vizsgára / Írásbeli feladatkészítő szakértő képesítő vizsgára / Projektfeladat készítő szakértő képesítő vizsgára

 • A vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség.
 • Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási tapasztalat.
 • A felkérés időpontjában oktat vagy szakmájában aktívan dolgozik.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló dokumentumok.
 • Adatkezelési tájékoztató és a titoktartási nyilatkozatok elfogadása.

Az aktuális vizsga feladatai fejlesztésére történő megbízáshoz szükséges kiegészítő dokumentum lesz:

 • Rendszeres oktatói tevékenységet, szakmai tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás.

 

Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai vizsgára / Projektfeladat véleményező szakértő képesítő vizsgára

 • Pedagógiai/andragógiai végzettség, pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat. Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.
 • Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat
 • A vizsgák rendszerének ismerete.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló dokumentumok.
 • Az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok.
 • Adatkezelési tájékoztató és titoktartási nyilatkozat elfogadása.

 

Írásbeli feladatvéleményező szakértő képesítő vizsgára

 • Egyetemi szintű pedagógiai végzettség, pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat. Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.
 • Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat
 • A vizsgák rendszerének ismerete

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló dokumentumok.
 • Az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok
 • Az adatkezelési és a titoktartási nyilatkozatok aláírása a jelentkezéssel együtt.

 

A Dunagáz Vizsgaközpont vizsgáztatói és/vagy feladatkészítői illetve szakértői adatbázisába való bekerülés menete:

A) megküldi pályázati anyagát a vizsga@dunagaz.hu elektronikus levelezésicímre

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.

Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat feltöltése.

B) Vizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében értesítést küld a jelölt számára az (a jóváhagyott) adatbázisba kerüléshez szükséges belső képzés időpontjáról. (Ennek várható időpontja jövő év tavaszára tehető.)

C) A tanúsítvány megszerzését követően a jelentkező felkerül a vizsgaközpont jóváhagyott vizsgáztatói és/vagy szakértői adatbázisába.

 

Várjuk mihamarabbi jelentkezését!

 

További információ:

Komár Kornél
Vizsgaközpont vezető
Tel: 30/ 467-6047
E-mail: komar.kornel@dunagaz.hu
Simonek Barbara
Vizsgaközponti referens
Tel: 30/ 569-5420
E-mail: simonek.barbara@dunagaz.hu