dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

Minőségpolitika

Jövőképünk:

A DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. Vizsgaközpont Divízió (továbbiakban DUNAGÁZ Vizsgaközpont) váljék a személytanúsítási piac meghatározó résztvevőjévé a működési környezetében, és kiemelkedő vevőközpontúsága miatt legyen a partnerek elsőszámú választása a személyzettanúsítás területén.

Küldetésünk:

A DUNAGÁZ Vizsgaközpont szolgáltatásainak, üzleti folyamatainak és a munkatársak gondolkodásmódjának állandó fejlesztésével érje el, hogy mind a partnerek, mind a munkatársak és a tulajdonosok elégedettek legyenek, miközben a szűkebb és tágabb környezetét is pozitívan befolyásolja.

 

A szervezet jövőképével és küldetésével összhangban a következő elveket valljuk:

Minőség alatt nemcsak a személytanúsítási tevékenységünk során elvégzett szolgáltatás minőségét, hanem ennél szélesebb értelemben, az élet minőségét is értjük. Ebből kifolyólag a vizsgáztatás során olyan hozzáadott értéket kívánunk adni a megrendelők, vizsgázók részére, ami biztosítja a piacképes tudást, a megszerzett ismeretek megfelelő alkalmazását is. Ugyancsak ebbe a körbe soroljuk a rendet, a tisztaságot, a környezetünket és az emberi kapcsolatokat is.

Törekszünk a vizsgára jelentkezők és partnereink részletes tájékoztatására, szolgáltatásaink átláthatóságára, az esetlegesen felmerülő kérdések gyors és korrekt megválaszolására, hogy segítsük a velünk kapcsolatba kerülő jelentkezők, partnerek döntéseit és munkáját.

Hisszük, hogy a sikeres működés záloga a minőségi, pártatlan munkavégzés, az etikus magatartás, amelynek érdekében belső szabályzatainkban egyértelműen meghatározzuk a felelősségi- és hatásköröket. Ezek maradéktalan betartását munkatársainktól elvárjuk.

 

Elkötelezettek vagyunk a minőségi munkavégzés iránt, és ennek tudatában:

  • Kizárólag olyan vizsgáztatókkal dolgozunk együtt, akik szakmailag magasan képzettek, tapasztalattal rendelkeznek, elfogadják és alkalmazzák pártatlansági elveinket.
  • Kizárólag olyan helyszíneken szervezünk vizsgát, melyek korszerű infrastruktúrával rendelkeznek és minden követelményt kielégítve kellemes és inspiráló környezetet nyújtanak a vizsgákhoz.
  • Olyan vizsgafeladatokkal és értékelési útmutatókkal dolgozunk, melyek a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelnek és a szakmai tudás/kompetenciák mérésére a lehető legobjektívabb módon alkalmasak.
  • Minden vizsgát szabályainknak megfelelően bonyolítunk le.
  • A minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához biztosítjuk az erőforrásokat.

Elkötelezettek vagyunk a minőségi munkavégzés folyamatos fejlesztése iránt; ezt megvalósítandó:

  • A vizsgáztató szakemberek teljesítményét rendszeresen értékeljük, véleményüket és javaslataikat a vizsgáztatási folyamat minőségének javítása érdekében figyelembe vesszük.
  • A vizsgázók elégedettségét mérjük és értékeljük, e felmérések eredményeit szem előtt tartjuk folyamataink fejlesztése során.
  • Munkatársainkat (beleértve a vizsgáztató szakembereket) rendszeresen képezzük a minőségi munkavégzés és a pártatlanság iránti elköteleződés fenntartása, valamint a tevékenységüket érintő változások megismerése érdekében.
  • Törekszünk a projektfeladatok értékelésének új, innovatív módszereinek alkalmazására, növelve ezáltal a képzések hatékonyságának.
  • Munkánk során hozott döntéseinkben kiemelt szerepet kapnak a társadalmi felelősségvállalás, környezetünk védelme és a különböző élethelyzetekből adódó egyéni igények kielégítésére való törekvés.

 

Tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a követelményeknek megfelelő minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségfejlesztő javaslatok felvetését, elfogadását, megvalósítását.

A Társaság vezetése kötelességének tekinti, hogy az ISO 17024 aktuális szabványban megfogalmazott elvek tevékenységének minden szegmensében érvényesüljenek, és ebbe a folyamatba minden munkatársat bevonjon.

 

Kelt: Dorog, 2021. október 15.

 

Gáspár Marietta Zsanett

Dunagáz Vizsgaközpont vezetője