dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

Anyagmozgatás, kereskedelem

Autószerelő
OKJ-szám:54 525 02
Nyilvántartásbavételi szám:E-000258/2014/A004
JELENTKEZEM
Autószerelő végzettség megszerzésére irányuló képzés.

Autószerelő - OKJ 54 525 02

 

Bemeneti feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági


A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:


Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket
 • gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani
 • kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert
 • szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait
 • eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg
 • kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot
 • műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet
 • munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat
 • alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszertesztereket
 • elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat
 • a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani
 • kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat
 • kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal
 • szakmai tudását karbantartani és fejleszteni
 • gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről
 • rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat


A szakmai követelménymodulok:

 • 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
 • 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
 • 10418-12 Járműkarbantartás
 • 10421-12 Autószerelő feladatai
 • 10422-12 Járműdiagnosztika
 • 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

 
A képzést kellő számú jelentkező esetén szervezzük!
A
szükséges tárgyi feltételek megléte esetén, igény szerint cégekhez az ország bármely területén kihelyezett képzés szervezését is vállaljuk, egyedi árajánlat alapján!

 

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

 

További információ:

Antal Judit 33/513-100, 30/279-1285 antal.judit@dunagaz.hu