dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

Gépészet, gázipar

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló_Dorog
A tanfolyam indul:2022. szeptember 30.
A tanfolyam díja:199.000 Ft/fő mentes az adó alól
Vizsgadíj:30.000 Ft/fő mentes az adó alól
Helyszín:Dunagáz Zrt., Dorog
Nyilvántartásbavételi szám:B/2020/000076
JELENTKEZEM
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló hatósági képzés

 

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

 

Ágazat megnevezése: Épületgépészet


-Tervezett ütemezés: 2022.09.30-01., 10.07-08., 10.14-15., 10.21-22.,
-Tervezett vizsga:  2022.10.25.

  • KEOR: 0713
  • Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4. szint
  • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4. szint
  • Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4. szint

 

Bemeneti feltételek:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
  • Szakmai előképzettség: a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklet 6., 7. és 9. sorai B oszlopában szereplő végzettségek valamelyike.
  • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (gázszerelők rendelkeznek munkaköri alkalmassági vizsgálattal
  • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 3 év gáz- és olajipari gyakorlat

 


Ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  
A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki-biztonsági szempontoknak való megfelelőségét, a gázmérőhelyek kialakításának szabályosságát, azok tömörségét, a gázfogyasztó készülékek, a gázfelhasználó technológiai rendszerek elhelyezésének megfelelőségét és további üzemelésre való alkalmasságát.

Felülvizsgálja a PB tartályos gázellátó rendszerek csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek szabályosságát és minősíti azokat a további üzemelésre való alkalmasság szempontjából. A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló teljesítményhatártól függetlenül felülvizsgálja a gázfelhasználó technológiai rendszereket, és dönt azok további üzemelésre való alkalmasságáról.

Felülvizsgálja a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát.

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló a mérési adatokat és megállapításait jegyzőkönyvben dokumentálja, és műszaki-biztonsági szempontok alapján minősít.

Műszaki-biztonsági szempontoknak való megfelelés felülvizsgálatát az olajfogyasztó technológiai rendszerek kiviteli terveiben, valamint a jogszabályban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatokban foglaltak alapján végzi.

A műszaki-biztonsági ellenőrzéskor figyelemmel van a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a használatbavétellel kapcsolatban keletkezett dokumentáció, beleértve az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei és a létesítéskor hatályos olajfogyasztó technológiai rendszerek műszaki biztonsági szabályzata műszaki biztonsági-szabályzatában meghatározott követelményekre.

Ellenőrzi, hogy az olajfogyasztó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelele a meghozott hatósági döntésekben foglaltaknak, valamint a műszaki biztonsági követelményeknek.


Társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálók tevékenysége a lakosság széles körét érinti, az intézmények, ipari, mezőgazdasági és a gázfelhasználó technológiai rendszerek, olajfogyasztó technológiai rendszerek használóinak élet- és vagyonbiztonságának megóvását is szolgálja.

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles.

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés szerepelt a korábbi OKJ jegyzékben, évente több száz gázszerelő szerezte meg az újabb jogosultságokat jelentő szakképesítést.

A felülvizsgáló tevékenységet más jogszabály is indokolja: - A gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet kötelezően előírja a műszaki biztonsági felülvizsgálatot. A felhasználó a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégezteti a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére jogosult személlyel. - A műszaki biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. - Jogosult meglévő gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjére.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A vizsga részei:

  • Írásbeli vizsga: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló ismeretek
  • Projektfeladat: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló gyakorlat

További információ a képesítő vizsgáról itt található.

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

 További információ:

Takács-Bozori Ivett, Tel.: 33/513-100, 70/610-8516,
e-mail: takacs-bozori.ivett@dunagaz.hu