dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

Gépészet, gázipar

Kazángépész (12 t/h felett)
A tanfolyam indul:2021. december 9.
A tanfolyam díja:215.000,- Ft/fő, (mentes az adó alól)
Vizsgadíj:IKK aktuális ajánlata alapján
Programkövetelmény szám:07133020
Nyilvántartásbavételi szám:E/2020/000062
JELENTKEZEM
PROGRAMKÖVETELMÉNY alapján szervezhető szakmai képzés: Kazángépész (12 t/h felett)
Kazángépész (12 t/h felett)
Ágazat megnevezése: Gépészet
 • KEOR: 0713
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3. szint
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3. szint
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3. szint

 

Bemeneti feltételek:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozás egészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges (16/2018.(IX.11) ITM Rendelet 2. melléklete 2. pontja alapján)

Oktatási napok:

2021.12.09.
2021.12.11.
2021.12.15-16.
2022.01.12-13.
2022.01.19-20.
2022.01.26-27.
2022.02.03.
2022.02.09-10.
2022.02.17-18.

Vizsga tervezett időpontja: 2022. február

Ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
A kazángépész szakember a 12 t/h tömegáram feletti és 7200 kW-ot meghaladó (jellemzően 21 MW-os vagy annál nagyobb) teljesítményű ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli és felügyeli. Feladata a kazán és a kazánt ellátó technológiai rendszerek felkészítése, indítása, folyamatos üzemeltetése, illetve a kazán által ellátott technológiai rendszerek, hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Munkája során ellenőrzi és felügyeli az üzemeltetési paramétereket. Jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtja a szükséges beavatkozást. Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat. Informatikai ismeretei alapján képes a korszerű, folyamatirányított, automatizált tüzeléstechnikai rendszerek működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására. Ellátja a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerinti kezelését.


Társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája): A korszerű, folyamatirányított energetikai rendszerek, erőművek, vegyipari és rokon iparági termelő berendezések, hűtés-fűtés szolgáltatók által alkalmazott kazánok, kazánblokkok működtetése igényli a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, képességekkel rendelkező szakemberek alkalmazását. Ennek fontosságát a jogalkotó is kiemeli azzal, hogy hatósági jogkörben előírja az ebben a körben foglalkoztatott kazángépészekre kötelező szakmai képesítés megszerzését, viszont eltekint a több éves, az alkalmazást megelőző szakmai gyakorlati feltételtől. Ezzel olyan iparpolitikai igényt elégíti ki, amely rövid utas szakmai képzés keretében teszi lehetővé a munkaerőpiac igényeinek a lehető leggyorsabb kielégítését. A képzés különösen alkalmas a hasonló munkaterületen dolgozók továbbképzésére, átképzésére is, új tudás és képesség megszerzésére is, ami munkaerő-piaci előnyt is jelent.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként -a 2019. évi LXXX. törvény szerinti- akkreditált vizsgaközpont szervez.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga részei:

 • Írásbeli vizsga: Kazángépészeti ismeretek
 • Projektfeladat: Kazángépészeti gyakorlati feladatok
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert
Kazángépész (12 t/h felett) megnevezésű szakképesítést tanúsít.

 

  A képzést kellő számú jelentkező esetén szervezzük!
A
szükséges tárgyi feltételek megléte esetén, igény szerint cégekhez az ország bármely területén kihelyezett képzés szervezését is vállaljuk, egyedi árajánlat alapján!

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

 

További információ:

Kriszeg Erik 33/513-100, 30/692-2291 kriszeg.erik@dunagaz.hu