dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

Villamosipar

Villamos hálózat kezelő - Dorog
A tanfolyam indul:2022. augusztus 30.
A tanfolyam díja:269.000 Ft, mely mentes az adó alól
Vizsgadíj:55.000,- Ft, mely mentes az adó alól
Helyszín:Online/DUNAGÁZ Zrt., Dorog, Gorkij u. 37.
Programkövetelmény szám:071340011
Nyilvántartásbavételi szám:E/2020/000062
JELENTKEZEM
PROGRAMKÖVETELMÉNY alapján szervezhető szakmai képzés: Villamos hálózat kezelő

 

Villamos hálózat kezelő

071340011-es számú programkövetelmény alapján szervezhető
szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítésHelyszín

Tervezett oktatási napok

Jelentkezési határidő

Vizsga tervezett időpontja

Dorog/online

 • az első 8 alkalom online is hallgatható
 • első kontakt nap: 2022.11.02

2022.08.30-08.31
2022.09.06-09.07
2022.09.20-09.21
2022.11.02-11.04
2022.11.08-11.10
2022.11.15-11.19

2022.08.29

2022.11.22

A tanfolyam díja: 269.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól,
A vizsga díja: 55.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól.


Ágazat megnevezése:
 Elektronika és elektrotechnika

 • KEOR: 0713
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4. szint
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4. szint
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5. szint

 

Bemeneti feltételek:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: Villanyszerelő, egyéb erősáramú végzettség (pontosítás miatt kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot)
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozás egészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: legalább 2 év erősáramú szakterületi gyakorlat

 

Szükséges eszközök, felszerelések:

● Egyéni védőfelszerelések

 

Ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: A villamos hálózat kezelő a villamos energia rendszerben termelői, átviteli, elosztói, fogyasztói céllal létesített kis-, közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábeles elosztóhálózatokon, közép-/kisfeszültségű transzformátorállomásokon, középfeszültségű kapcsolóállomásokban, és nem engedélyköteles kiserőművekben megfelelő helyismeret birtokában üzemeltetési feladatokat végez. Legfontosabb üzemeltetési feladatai; állapotellenőrzés, tervezett (pl. üzemvitel, létesítés, bontás) és üzemzavari beavatkozások végzése és felügyelete, ezekhez feszültségmentes munkaterület biztosítása. Munkája során villamos kockázatértékelést végez, mérlegel és dönt, betartva a vonatkozó villamos biztonságtechnikai, munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi előírásokat. Felelősségi körébe tartozó feladatok ellátása során, a tőle elvárt gondossággal elektronikus és papír alapú dokumentációkat (pl. belépési nyilatkozatot, üzemi naplót, kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési utasítást, munkaterület átadás-átvételi dokumentációt) készít és kezel. Munkája során a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat, egyéni és csoportos védőeszközöket előírásszerűen használja. A rendelkezésre álló hírközlési csatornákon egyértelmű, világos, utasítás alapú kommunikációt folytat az üzemirányító szolgálattal. Párban, vagy munkacsoportban dolgozik, munkavezetőként szervezi, felügyeli a munkát, munkacsoport tagjaként együttműködő, és betartja a munkavezető utasításait. Munkája során felhasználókkal is kapcsolatba kerül, egyértelmű szabatos tájékoztatást ad a végzendő/végzett munkáról. A villamos hálózat kezelő tevékenységi köre a villamos berendezéseken belül a villamos energia szállítását, elosztását, felhasználását biztosító elemekre, valamint a nem engedélyköteles kiserőművekre vonatkozik, tehát nem terjed ki a nagyfeszültségű kapcsolóállomásokra, nagy/nagyfeszültségű, nagy/középfeszültségű, közép/középfeszültségű transzformátorállomásokra, kiserőművi összevont engedéllyel, termelői működési engedéllyel rendelkező erőművekre.

Társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája): Napjainkban az élet elképzelhetetlen villamosenergia nélkül. A biztonságos villamos energiaellátás és felhasználás viszont megköveteli, hogy egyes területeken a munkavégzők csak speciális szakmai ismeret birtokában végezhessenek tevékenységet. Jogszabály alapján villamosműben a biztonságos üzemi munka alapvető személyi feltétele a villamosművi speciális képesítés(ek) megléte. A villamos berendezéseken végezhető üzemi munkákat a Villamos hálózat kezelő és Villamos alállomás kezelő szakképesítések fedik le, amelyek tevékenységi köre határos. A villamos hálózat kezelő tevékenységi köre a villamos berendezéseken belül a villamos energia szállítását, elosztását, felhasználását biztosító elemekre, valamint a nem engedélyköteles kiserőművekre vonatkozik, tehát nem terjed ki a nagyfeszültségű kapcsolóállomásokra, nagy/nagyfeszültségű, nagy/középfeszültségű, közép/középfeszültségű transzformátorállomásokra, kiserőművi összevont engedéllyel, termelői működési engedéllyel rendelkező erőművekre. Villamos hálózat kezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberre van szükség minden olyan munkahelyen, ahol a kisfeszültség felső határát (1000 VAC, 1500 VDC) meghaladó feszültségszintű hálózati, fogyasztói vagy termelői berendezések üzemelnek (pl. hálózati engedélyesek, nagy-, vagy középfeszültségű csatlakozási ponttal rendelkező felhasználók és termelők).


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
 A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga részei:

 • Írásbeli vizsga: Villamos hálózat kezelői alapismeretek
 • Projektfeladat: Villamos hálózat üzemeltetése

További információ a képesítő vizsgáról itt található.

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

 További információ:

Kondár-Sovány Bianka - +36 30 569 5420 kondar-sovany.bianka@dunagaz.hu,
Dunagáz Zrt. - +36 33 513 100 - dunagaz@dunagaz.hu