dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

HÍREK

Archív

Az elmúlt évek konferenciai anyagai...
 
XXIII. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és kiállítás 2015.
 

Időpontja:         2015. április 15-16.

Az előadásainak anyagai a címre kattintva letölthetőek!


                          Uniós követelményrendszerről

Bálint Norbert: Földgázüzemű közszolgáltatású járművek Budapesten

Lukácsi Péter: Földgázalapú decentralizált energia-termelés kommunális létesítményeknél

                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXII. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és kiállítás 2014.

Az előadásainak anyagai a címre kattintva letölthetőek!

 

 

Helye: Thermal Hotel Visegrád

Időpontja: 2014. április 16-17.

 

Tajti Péter: Bevezető előadás a gázipart érintő aktuális kérdésekről

Dr. Hegedűs Miklós: Az országos gázfelhasználás csökkenésének okai és várható
                                        tendenciái

Dr. Szilágyi Zsombor: A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzések
                                          követelményrendszereinek változásai

Gellényi Zoltán: Fejlesztések a földgáz szállítórendszeren

Salzinger György: A létfontosságú rendszerelemek védelméről szóló előírások
                                    alkalmazásának tapasztalatai a bányafelügyelet szemszögéből

Csalló Ferenc: Monitorszabályozó, mint beruházás-csökkentő eszköz

Kerekes Ferenc: A Lean menedzsment bevezetésének haza gázipari tapasztalatai
                               
(Az előadás anyagáért kersese az előadót)

 Dr. Szunyog István, Horánszky Beáta: Biogázok alkalmazási feltételei háztartási
                                                                          gázberendezésekben

Szabados László: Szénmonoxid mérgezések kivizsgálásának eljárásrendje

Stieber József: Szénmonoxid érzékelőkről őszintén

Kocsis Krisztián: Kéménybe kötött gázkészülékek éves felülvizsgálatának 2015-től 
                                  alkalmazandó követelményrendszeréről

Molnár Károly:  Gázfelhasználói berendezések időszakos felülvizsgálatainak tapasztalatairól

Németh László: A 70kW hőterhelésnél nagyobb gázfelhasználó technológiák
                               éves ellenőrzéseiről

Tóth Zoltán:  A gázelosztó hálózat üzemeltetése során alkalmazott új kiszakaszolási 
                         eljárások hogyan befolyásolták az elosztói engedélyes üzemszüneti mutatóit
 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
XXI. DUNAGÁZ SZAKMAI NAP és Kiállítás 2013.
 
 
Helye: Walden Hotel, Dobogókő

 
 
Időpontja: 2013. április 24.

Dr. Kaderják Péter: Az energiastratégia aktualitásai
Salzinger György: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában
Störk Imre : A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint a MKEH szerepe és feladatai a gáziparban
Szalainé Papp Erzsébet : 150 éves a debreceni gázgyár
Kerekes Ferenc: A gáziparban foglalkoztatott szakemberek képzési követelményeinek változási igénye
Dr. Vízváry Dezső: Műanyag hegesztések minőségi szintjei, műanyaghegesztők minősítési rendszere és a gázipari polietilén anyagú csővezetékek élettartam összefüggései
Varga Tamás: Egyszerűsített eljárás bevezetése a gázkészülékek cseréjénél
Kocsis Krisztián: Kéményvizsgálatok és bizonylatok az új törvényi szabályozás szerint

 


 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XX. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Konferencia és Kiállítás 2012.
Előadásainak anyaga a címre kattintva letölthetőek!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Időpontja: 2012. április 18-19.
Helyszíne: Visegrád
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

XIX. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Konferencia és Kiállítás 2011.
Előadásainak anyaga a címre kattintva letölthetőek!
 
Dr. Kaderják Péter: A nemzeti energiastratégiáról
Dr. Balogh József: Földgázellátás Svájcban
 
 

Időpontja:        2011. április 13-14.

Helyszíne:       Thermal Hotel Visegrád
                            2025 Visegrád, Lepence-völgy hrsz. 1213.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
XVIII. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Konferencia és Kiállítás
Előadásainak anyagai a címre kattintva letölthetőek!

Dr. Magyari Dániel:  Gázforrás oldali tendenciák és a hazai földgáztermelés
Molnár Gábor:  Kitekintés az elosztói engedélyesek nemzetközi gyakorlatára
Schwebl Vendelné-Bali Gábor:  A 2009. évi költség felülvizsgálatnál alkalmazott benchmark módszertanból adódó újdonságok,tapaszlatatok
Balázs István:  A gázkorlátozás jelene és jövője
Tajti Péter:  Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat
Kerekes Ferenc:  Biztonsági előírások változásai az elosztó vezetékeknél
Németh Géza:  Távvezetékek és tartozékaik belső szárításának új megoldása
Dr. Gaál János:  Az elszoríthatóság vizsgálata polietilén csöveknél
Aszódi János: Üzemelő gázelosztó vezetékekről készülét szakértői vélemények
Rozsondai Zsolt:  PN100 acél leágazás minimum 50 éves élettartamra
Dr. Szilágyi Zsombor:  Védendő és fogyatékkal élő háztartási fogyasztó ellátásának különleges feladatai
Molnár Károly:  A műszaki biztonság új startégiai elvei a fogyasztói rendszerek szabályozásánál
Békési László:  Műszaki-biztonsági időszakos vizsgálatok szabályozásai
Prohászkáné Varga Erzsébet:  Hol tart a szakképzés?
Lukácsi Péter:  Új legetőségek a földgázfelhasználás területén
Kiss Tibor:  Házi gáznyomásszabályozók aktuális kérdései
Kovács Miklós: Egy lépéssel az "okos" gázmérők bevezetése előtt
Kállai László:  A szabálytalan vételezés visszaszorításának stratégiája
 
 

 
 
 
Időpontja:  2010. április 7-8.
 

Helyszíne:  Thermal Hotel Visegrád
                  2025 Visegrád, Lepence-völgy hrsz. 1213.

Megközelíthetőség:   GPS koordináták:  N.47.76509  E.18.95359

Bővebb tájékoztatásért hívja Gáspár Zsanettet az alábbi telefonszámokon: 33/513-10033/513-100, 30/300-699530/300-6995

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
XVII. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Konferencia és Kiállítás!

Időpontja: 2009. április 15-16.

Helyszíne: Dobogókő, Hotel Manréza


A rendezvény szakmai anyagai az alábbi linken érhetők el!  >>>
 
Dr. Tamaga Ferenc: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jövőbeni szerepe a gáziparban
Dr. Vass Gyula: A katasztrófavédelem és a gázipar kapcsolata
Dr. Zsuga János: A szállítóvezetékek nemzetközi kapcsolatrendszere és a 10 éves fejlesztési terv
Dr. Kaderják Péter: A nemzeti energiastratégiáról
Professor Martin Boyadjiev - Dimiter Küsztelev: A gázpiac Bulgáriában. Kihívások és piaci lehetőségek az EU csatlakozás után
Kiss Tibor: A korszerű nyomásszabályozás eszközei a hálózati veszteség csökkentésére
Kovács Richárd: Gáz mennyiségmérő és nyomásszabályozó állomások infokommunikációs rendszerének korszerű üzemeltetése
Aszódi János - Kertész Péter: Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség
Dr. Tihanyi László – Dr. Szunyog István - Dr. Turzó Zoltán – Horánszky Beáta: Alternatív gázforrások tüzelési-biztonsági kockázata
Bán Zoltán: A lakossági fogyasztók fajlagos gázfelhasználásának változása
Dr. Szilágyi János: Új alapokon a szakmunkásképzés
Molnár Károly: A GMBSz 2011. évi módosításából adódó legfontosabb változások
Kállai László: Szabálytalan vételezések felderítése és bizonyítása
Huszár Tibor: Jogi, műszaki és szervezeti változások a kéményseprő iparban
Stieber József: Metán és szénmonoxid érzékelők üzemeltetésével és hitelesítésével kapcsolatos kérdések
Bálint Norbert: Földgáz gépjármű-üzemanyagként való felhasználása és a FŐGÁZ Zrt. ezirányú tapasztalatai
Előadásainak anyaga a címre kattintva letölthetőek!