dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

Gázipari Konferenciák - Letölthető anyagok

Dr. Horváth Miklós: Épületek energiaigényének változása - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

Az Európai Unióban és hazánkban is nagy figyelem fordítódik az épületek energiahatékonyságának növelésére, ugyanis az épületállomány fajlagosan a legnagyobb energiafogyasztó, így ebben a szektorban jelentős energia-megtakarítási potenciál rejlik.

Tovább

Galyas Anna Bella: Hidrogén a földgázhálózatban – Fikció, vagy már a valóság? - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb figyelmet kapott az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a globális felmelegedésnek, valamint a fosszilis tüzelőanyagok kimerülésének kérdése. Emiatt a közeljövőben valószínűsíthető egy olyan új energiahordozó megjelenése, amely hasonló energiatartalommal rendelkezik, ám felhasználása során nem jelentkezik CO2 kibocsátás. Az egyik lehetséges alternatíva a hidrogén.

Tovább

Dr. Szendefy Judit: Biogáz üzemi tapasztalatok földgázhálózati betáplálásnál - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

A Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárában nagy mennyiségben keletkezik a cukorgyártás mellékterméke, a préselt cukorrépaszelet, mely megfelelő nyersanyagot biztosít biogáz termeléséhez.

Tovább

Bálint Norbert: Az LNG jövőbeli szerepe a közlekedésben - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

A környezet és egészségünk védelme egyre nagyobb hangsúlyt kap hazánkban és határainkon túl is. Számos területet lehetne említeni, ahol markáns változásokra lenne szükség a károsanyag kibocsátás csökkentése érdekében.

Tovább

Lelkes András: Fogyasztói szokások változása és piacon-maradás feltételei - DUNAGÁZ KONFERENCIA és Kiállítás 2018

Minden gazdasági társaság válaszút elé kényszerül, amikor azt tapasztalja, hogy termékei és szolgáltatásai iránti kereslet drasztikusan csökken.

Tovább

Tekes László: Innovatív technológia a gazdaságos gázvezeték felújításhoz - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

Napjainkra tovább már nem halasztható, sürgősen megoldandó feladattá vált az élettartamuk végéhez ért vagy az azt már meghaladó korú gázvezetékek felújítása.

Tovább

Vida Zoltán: Műszaki-biztonsági helyzetkép a gázelosztásban - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

Az előadás célja, hogy pillanatfelvételt mutasson a földgázelosztás műszaki-biztonsági helyzetéről, kitérve a gázelosztó vezetékek azon befolyásoló jellemzőire, amelyek üzemzavar kialakulásához vezethetnek és a felhasználói rendszereken előforduló esetekre egyaránt.

Tovább

Varga Tamás: A hálózatellenőrzés új koncepciója az NKM hálózatában - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

Az NKM Földgázhálózati Kft. hálózatellenőrzési eljárásában az egyik SEWERIN PORTAFID LP rendszerű láng ionizációs szivárgásellenőrző berendezés teljes szoftveres és GPS kommunikációs támogatással került felszerelésre.

Tovább

Salzinger György: Változások a bányafelügyelet szervezeti felépítésében, és a bányászatról szóló törvényben - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

Az előadás rövid összefoglalót ad bányafelügyelet átalakulásáról (2017 július 1-ével létrejött a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat), és sok olyan, 2018. január 1-ével hatályba lépett egyéb jogszabályi változásról, amiknek következében jelentősen módosult a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19) Korm. rendelet, illetve a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet.

Tovább

Somodi Gábor: Gázversenyképességi törvény és hatásai- DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

Az „egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról” szóló 2007. évi LVII. törvény kihívások elé állította a földgáz elosztó társaságokat.

Tovább

Mörcz Andrea: Hogyan hat az ingyenes csatlakozás bevezetése a földgáz rendszerüzemeltetők működésére és költségeik megtérülésére?- DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

A földgázrendszer használatáért a rendszerüzemeltetők által szedett díjak között sajátos helyet foglalnak el a csatlakozási díjak. 

Tovább

Gyertyánági András: Az e-közműtérképek tapasztalatai- DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

A 2017 júliusában bevezetett elektronikus közműegyeztető rendszer első félévének tapasztalatai alapján megtörtént a kormányhatározatban előírt felülvizsgálat, melynek eredményeként az e-közmű rendelet újabb módosítása vált aktuálissá.

Tovább

Dr. Pálfi Géza: Az NKM szerepe, céljai a hazai energiaellátásban - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

A Nemzeti Közműveket és annak jogelődjét, az Első Nemzeti Közműszolgáltatót az állam, mint legfőbb tulajdonos kettős céllal hozta létre: egyszerre vált szükségessé a kormányzati “rezsicsökkentés” üzleti-kereskedelmi eszközökkel történő fenntarthatóvá tétele, valamint egy modern, elsősorban lakossági fókuszú közműszolgáltató létrehozása, mely strukturálisan jól illeszkedik a szolgáltató állam koncepcióba.

Tovább

Nagy Gyula: MMK a hazai gazdaság fejlődésének a szolgálatában - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

A mérnöki tevékenység a társadalom egészének jólétére, biztonságára, illetve az épített környezetre gyakorolt hatása miatt már évszázadok óta szabályozott szakmának minősül szinte minden európai államban, így Magyarországon is.

Tovább

Biczók András: Fogyasztói átvételek A magyarországi lakosság földgázzal történő ellátása egy szolgáltatótól, integráltan - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (korábban Főgáz) 2017-re a teljes magyarországi egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfélkör egyedüli gázkereskedőjévé vált.

Tovább

Bogoly Sándor: Gázforrás és szállítási útvonal diverzifikációs törekvések a régióban - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2018

A régiónkban lévő országok primer energia felhasználásában a földgáz különböző mértékben van jelen.

Tovább

Szabó Tamás: Kondenzációs gyűjtőkémények megvalósításának lehetőségei Almeva rendszerekből- DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2017

Hazánkban továbbra is preferált hőtermelési mód a társasházak esetében az egyedi lakásonként kombi gázkazán.

Tovább

Berkes Gábor: 20-100 m3/óra teljesítményű gázmérők távfelügyeletének telepítési és üzemeltetési tapasztalatai - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2017

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény - egy 2015 évben kiadott, majd azt 2016-ban felülíró módosítása – írja elő a földgázelosztók számára azt, hogy térítésmentesen kötelesek felszerelni 20 m3/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszert.

Tovább

Dr. Szilágyi Zsombor: Műszaki biztonsági felülvizsgálatról másképpen - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2017

A fogyasztói berendezések műszaki állapota miatt rendeletet adtak ki, a rendszeres műszaki-biztonsági felülvizsgálatokról.

Tovább

Dr. Szunyog István: Tüzeléstechnikai hatásfok. Mennyi az annyi? - DUNAGÁZ Gázipari Konferencia 2017

A fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési hatásfokára, vízmelegítési hatásfokára és hangteljesítményszintjére vonatkozó 813/2013/EU bizottsági rendelet és az azt kiegészítő magyar kormányrendelet megjelenése óta szinte minden hazai gázipari fórumon újra és újra előkerül a gázkazánok hatásfokának kérdése.

Tovább

« 1/3. oldal »