16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet (2. melléklet 4. sora) szerinti Csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki ellenőre továbbképzés

A Dunagáz Zrt. a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet (2. melléklet 4. sora) szerinti Csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki ellenőre továbbképzést szervez.
16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet (2. melléklet 4. sora) szerinti Csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki ellenőre továbbképzés
Épületgépészet és gázszerelés
A tanfolyam indul:
2023. március 10.
A tanfolyam díja:
39.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Helyszín:
Online/DUNAGÁZ Zrt. (Dorog, Gorkij u. 37.)
Nyilvántartásbavételi szám:
B/2020/000076

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet (2. melléklet 4. sora) szerinti Csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki ellenőre továbbképzés

 

Képzés célja:

A 16/2018. (IX.11.) ITM rendelet (2. melléklet 4. sora) Csatlakozó vezetékek és és felhasználói berendezések műszaki ellenőre továbbképzés célja, hogy a képzésben részt vevő, a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, továbbfejlessze a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciákat, illetve képes legyen a szakmai követelmények változásához való igazodásra.

 

Képzés időtartama:

  • 8 tanóra

 

Képzésben való részvétel feltétele:

A továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte.

 

A képzés tanúsítása:

A továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz:

Pappné Lakat Gabriella

Titulus: képzési asszisztens

Mobil: 33/513-100

E-mail: lakat@dunagaz.hu

Széchenyi 2020