Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló - Dorog

A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelőségét.
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló - Dorog
Épületgépészet és gázszerelés
A tanfolyam indul:
2023. május 26.
A tanfolyam díja:
229.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Vizsgadíj:
30.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Helyszín:
Dorog
Nyilvántartásbavételi szám:
B/2020/000076

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Ágazat megnevezése: Épületgépészet

Tervezett ütemezés:

Első képzési nap: 2023.05.26.

További oktatási napok: 2023. 05.27., 2023.06.02. 2023.06.03., 2023.06.09., 2023.06.10., 2023.06.16., 2023.06.17..

 

 

Tervezett vizsga:  2023.június 23.

 


KEOR: 0713

Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4. szint

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4. szint

Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4. szint

 

Bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklet 6., 7. és 9. sorai B oszlopában szereplő végzettségek valamelyike.

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (gázszerelők rendelkeznek munkaköri alkalmassági vizsgálattal

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 3 év gáz- és olajipari gyakorlat

 

 

Ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  
A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki-biztonsági szempontoknak való megfelelőségét, a gázmérőhelyek kialakításának szabályosságát, azok tömörségét, a gázfogyasztó készülékek, a gázfelhasználó technológiai rendszerek elhelyezésének megfelelőségét és további üzemelésre való alkalmasságát.

Felülvizsgálja a PB tartályos gázellátó rendszerek csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek szabályosságát és minősíti azokat a további üzemelésre való alkalmasság szempontjából. A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló teljesítményhatártól függetlenül felülvizsgálja a gázfelhasználó technológiai rendszereket, és dönt azok további üzemelésre való alkalmasságáról.

Felülvizsgálja a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát.

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló a mérési adatokat és megállapításait jegyzőkönyvben dokumentálja, és műszaki-biztonsági szempontok alapján minősít.

Műszaki-biztonsági szempontoknak való megfelelés felülvizsgálatát az olajfogyasztó technológiai rendszerek kiviteli terveiben, valamint a jogszabályban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatokban foglaltak alapján végzi.

A műszaki-biztonsági ellenőrzéskor figyelemmel van a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a használatbavétellel kapcsolatban keletkezett dokumentáció, beleértve az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei és a létesítéskor hatályos olajfogyasztó technológiai rendszerek műszaki biztonsági szabályzata műszaki biztonsági-szabályzatában meghatározott követelményekre.

Ellenőrzi, hogy az olajfogyasztó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelele a meghozott hatósági döntésekben foglaltaknak, valamint a műszaki biztonsági követelményeknek.


Társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálók tevékenysége a lakosság széles körét érinti, az intézmények, ipari, mezőgazdasági és a gázfelhasználó technológiai rendszerek, olajfogyasztó technológiai rendszerek használóinak élet- és vagyonbiztonságának megóvását is szolgálja.

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles.

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés szerepelt a korábbi OKJ jegyzékben, évente több száz gázszerelő szerezte meg az újabb jogosultságokat jelentő szakképesítést.

A felülvizsgáló tevékenységet más jogszabály is indokolja: - A gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet kötelezően előírja a műszaki biztonsági felülvizsgálatot. A felhasználó a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégezteti a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére jogosult személlyel. - A műszaki biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. - Jogosult meglévő gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjére.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 

A vizsga részei:

  • Írásbeli vizsga: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló ismeretek
  • Projektfeladat: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló gyakorlat

További információ a képesítő vizsgáról itt található.

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

 

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz:

Czuth Szandra

Titulus: képzési asszisztens

Mobil: 33/513-100

E-mail: czuth.szandra@dunagaz.hu

Móni Eleonóra

Titulus: Képzési referens

Mobil: +36706108516

E-mail: moni.eleonora@dunagaz.hu