Kazánkezelő (max. 12 t/h)

PROGRAMKÖVETELMÉNY alapján szervezhető szakmai képzés: Kazánkezelő (max. 12 t/h).
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
Épületgépészet és gázszerelés
Vizsgadíj:
50.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Programkövetelmény szám:
07133022
Nyilvántartásbavételi szám:
E/2020/000062

Kazánkezelő (max. 12 t/h)

Ágazat megnevezése:

Gépészet

 • KEOR: 0713
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3. szint
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3. szint
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3. szint

Bemeneti feltételek:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozás egészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges (16/2018.(IX.11) ITM Rendelet 2. melléklete 2. pontja alapján)

Ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

 • A kazánkezelő szakember a legfeljebb 12 t/h tömegáramú, 7200 kW teljesítményt meg nem haladó ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli és felügyeli.
 • Feladata a kazán felkészítése, indítása, folyamatos üzemeltetése, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése.
 • Munkája során ellenőrzi az üzemeltetési paramétereket.
 • Jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtja a szükséges beavatkozást.
 • Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat.
 • Informatikai ismeretei alapján képes az automatizált kazánrendszerek működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására.
 • Ellátja a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerinti kezelését.

Társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

 • A korszerű, energetikai rendszerek, erőművek, hőenergia szolgáltatók által alkalmazott kazánok, kazánblokkok működtetése igényli a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, képességekkel rendelkező szakemberek alkalmazását.
 • Ennek fontosságát a jogalkotó is kiemeli azzal, hogy hatósági jogkörben előírja az ebben a körben foglalkoztatott kazánkezelőkre kötelező szakmai képesítés megszerzését.
 • Ezt az iparpolitikai igényt elégíti ki az olyan, rövid utas szakmai képzés, amelyhez az iskolarendszerű, egy éves, vagy féléves képzési időhöz kötött oktatás sok, vagy felesleges és túlspecializált lenne.
 • A képzés különösen alkalmas a hasonló munkaterületen dolgozók továbbképzésére, átképzésére is, új tudás és képesség megszerzésére is, ami munkaerő-piaci előnyt is jelent.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként -a 2019. évi LXXX. törvény szerinti- akkreditált vizsgaközpont szervez.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga részei:

 • Írásbeli vizsga: Kazángépészeti ismeretek
 • Projektfeladat: Kazángépészeti gyakorlati feladatok

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert Kazángépész (12 t/h felett) megnevezésű szakképesítést tanúsít.

A képzést kellő számú jelentkező esetén szervezzük!
A szükséges tárgyi feltételek megléte esetén, igény szerint cégekhez az ország bármely területén kihelyezett képzés szervezését is vállaljuk, egyedi árajánlat alapján!

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz:
Széchenyi 2020