Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés - egy képzés keretein belül három szaktudást szerezhet meg!
Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző
Egyéb
A tanfolyam indul:
2023. szeptember 20.
A tanfolyam díja:
189.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Helyszín:
Dorog
Nyilvántartásbavételi szám:
E/2020/000062, B/2020/000076

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző

04175001-os számú programkövetelmény alapján szervezett szakképzés

Ágazat megnevezése:

Gazdálkodás és menedzsment

 • KEOR: 0417
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5. szint
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5. szint
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5. szint

Bemeneti feltételek:

 • Iskolai előképzettség: érettségi
 • Szakmai előképzettség:
  5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
  5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma
  Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
  Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés
  Vállalkozási ügyintéző szakképesítés
  Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés
  Közgazdaság szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképzésben szerzett OKJ szakképesítés/szakképesítés-elágazás
  Gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettség

vagy Felsőfokú végzettség

 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
  - Érettségi végzettség esetén legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat

- Felsőfokú végzettség esetén legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat, kivéve a gazda-ságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettség

Ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző több területen lát el humánerő-forráshoz kapcsolódó feladatokat.
HR feladatok:
- Kapcsolatot tart a munkavállalók, munkáltató, érdekképviseletek között.
- Ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
- Tájékoztatja a munkavállalót az érvényesíthető kedvezményekről, pótszabadságról, nyilatkoz-tatja a kedvezmények igénybevételéről.
- A Munka Törvénykönyve által meghatározott nyilvántartáshoz szükséges adatokat összegyűj-ti és adatokat továbbít feldolgozás céljából.
- Munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezi, iratkezelést végez.
Bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok:
A HR által megadott adatok alapján, ellátja a havi bérszámfejtési feladatokat, eleget tesz a jogszabály által előírt bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok:
Tájékoztatja az érintetteket a pénzbeli ellátásokra való jogosultsági feltételekről, igénylés módjáról, a családtámogatási ellátásokra való jogosultságról, igénylés módjáról,nyugdíjrendszer keretében igénybevehető ellátásokra jogosító feltételekről, igénybevételéről.

Társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző szakmai képzése, illetve a képzés során megszerezhető tudás elengedhetetlenné vált nem csak a versenyszférában, hanem a ha-tósági munkavégzés során is. Erős igény mutatkozik a piaci szereplők körében a munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző munkakör tekintetében a szakmai végzettséggel rendelkező munkavállalók iránt, hiszen ezen munkakörök a munkavégzés során már nem választhatók szét.
Ezek a munkavállalók fontos szerepet töltenek be a vállalkozásoknál, mivel a társadalombiz-tosítási és bérügyi kérdések kiemelt feladatot jelentenek minden cég életében. A munkakört betöltő fontos kapocs a munkavállalók, a vezetők és a hatóságok között. Az ezzel járó munka nagy felelősséget és komoly, megalapozott, illetve naprakész tudást igényel.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga részei:

- Írásbeli vizsga: Humán erőforrás menedzsment

- Projektfeladat: A munkaerőgazdálkodás gyakorlata

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz:

Kondár-Sovány Bianka

Titulus: Képzési referens

Mobil: +36 30 569 5420

E-mail: kondar-sovany.bianka@dunagaz.hu

Horváth Dóra

Titulus: képzési asszisztens

Mobil: +36 33 513 100

E-mail: horvath.dora@dunagaz.hu