Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzésre való felkészítés.
Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
Épületgépészet és gázszerelés
A tanfolyam indul:
2023. március 24.
A tanfolyam díja:
305.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Vizsgadíj:
65.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Helyszín:
DUNAGÁZ Zrt., Dorog, Gorkij utca 37
Programkövetelmény szám:
07323004
Nyilvántartásbavételi szám:
E/2020/000062; B/2020/000076

 

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó

 

 

Bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Foglalkozás egészségügyi szakellátó helyi igazolás

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Az égéstermék-elvezetés ellenőrzésének, tisztításának, vagy építésének, szerelésének, javításának területén végzett, igazolt 2 éves gyakorlat.

 

Ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  Egy képzett Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó szakember önállóan és csopormunkában is képes újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezéseinek és azok tartozékainak szakszerű, a vonatkozó szabványoknak és a beépítésre kiválasztott szerkezetekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelő építésére, szerelésére. A használatban lévő vagy újból használatba kerülő égéstermék-elvezető berendezéseken a szakember elvégzi a szükséges karbantartási, javítási munkálatokat, azok átépítését, béléscsövezését, utólagos belső vakolását, a szerelt égéstermék-elvezető berendezések újbóli hőszigetelését, keményhéjalását, rögzítéseinek megerősítését, a tisztítási-, ellenőrzési feltételek előírások szerinti kialakítását, valamint az ehhez szükséges szerkezetek (kéményseprőjárda, korlát, lépcső) kiválasztását, telepítését. A szakember a munkálataihoz építészeti és épületgépészeti terveket olvas és értelmez, illetve egyeztet a közreműködő szakemberekkel. Munkája során számítógépet használ, elvégzi a szükséges adminisztratív teendőket, valamint kiemelt figyelmet fordít a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására.

Társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája): A korszerű tüzelőberendezések fejlesztésével párhuzamosan a kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések kialakítása, anyagminősége, műszaki megoldása is rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül. A hagyományos kémények nem alkalmasak a korszerű tüzelőberendezések égéstermékének biztonságos elvezetésére. Ennek következtében olyan szakemberekre van szükség, akik biztonsággal képesek megválasztani a különböző működési elvű tüzelőberendezések telepítendő égéstermék-elvezető berendezéseket. A képzett szakember ismeri a vonatkozó műszaki szabályozási előírásokat, szabványokat, technológiai utasításokat. Az égéstermék-elvezető berendezések hibás működése üzemzavart, tűz- és balesetveszélyt, szélsőséges esetben halálos mérgezést is okozhat, ezért rendkívül fontos, hogy ezeknek a berendezéseknek telepítését, korszerűsítését, javítását megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek végezzék. Épületállományunk sokasága miatt növekvő munkaerőpiaci igény alapján és a fentiekben megfogalmazott változó technológiai környezetnek való megfelelés miatt új szakemberek képzése, és a meglévők továbbképzése indokolt ezen a szakterületen.

A képzés tervezett időpontja:

Ütemezés: péntek-szombati napokon 10 hétvége

 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


A tervezett vizsga: 2023. június eleje
A képesítő vizsga díját a képzés nem tartalmazza: a vizsgaszervező állapítja meg.

Képesítő vizsga részei:

  • Írásbeli vizsga: Égéstermék-elvezető berendezések elmélete
  • Projektfeladat: Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó szakfeladat

 

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz:

Szabó-Berghauer Mónika

Titulus: Képzési referens

Mobil: +36 70/788-0900

E-mail: szabo-berghauer.monika@dunagaz.hu