Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója

07133032 számú programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés
Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója
Épületgépészet és gázszerelés
A tanfolyam indul:
2024. március 06.
A tanfolyam díja:
290.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Vizsgadíj:
65.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Helyszín:
Dorog/online
Nyilvántartásbavételi szám:
E/2020/000062, B/2020/000076

Ágazat megnevezése:

Épületgépészet

KEOR: 0713

 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető, szakképesítéssel ellátható, legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
A Hidrogén ellátó rendszer építője, üzemeltetője és karbantartója a feladatait munka utasítások és szabványoknak és jogszabályoknak megfelelően végzi végzi. Munkaterülete az alábbi tevékenységek – felügyelet mellett történő – ellátására terjed ki: hidrogén ellátórendszer éves ütemterv szerinti karbantartási tevékenységei, hálózatellenőrzés kül- és belterületen; elzárószerelvény működéspróbája, szivárgás és üzemi nyomás ellenőrzése; nyomásszabályzó állomás, hidrogéntöltő-állomás havi ellenőrzése, éves karbantartása, területrendezése.
Operatív vezető irányítása mellett közreműködik a fogyasztási helyen végzett gázszolgáltatói feladatokban. Beruházásoknál, a tervek alapján, a helyszíni munkavezető utasításai szerint közreműködik az új hidrogénrendszerek létesítésében és a kapcsolódó berendezések közelében végzett munkák felügyeletében. Üzemzavarok esetén részt vesz a hibák elhárításában, a gázömlések, gázszivárgások behatárolásában, hibaelhárításában, illetve a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés vészhelyzetének elhárításában. Munkavégzésnél köteles a vezető utasításait követni, a munkavédelmi előírásokat maximálisan betartani.

 

Képzés tervezett ütemezése és helyszíne:

2023.03.06    Dorog
2023.03.07    Dorog
2023.03.13    Dorog
2023.03.14    Teams
2023.03.20    Teams
2023.03.21    Teams
2023.03.27    Teams
2023.03.28    Teams
2023.04.03    Teams
2023.04.04    Dorog
2023.04.10    Dorog
2023.04.11    Dorog

 

Vizsga napja:

2024.04.17

Bemeneti feltételek:

  • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
  • Szakmai előképzettség: épületgépészeti, gépészeti szakképesítés vagy szakmai végzettség
  • Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított szakmai alkalmassági igazolás (formanyomtatvány letölthető itt)

 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 

Képesítő vizsga részei:

  • Írásbeli vizsga: A hidrogéntechnológia elmélete
  • Projektfeladat: Hidrogénrendszer szerelése, biztonságtechnikai mérések elvégzése

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

 

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz:
Kondár-Sovány Bianka

Kondár-Sovány Bianka

Titulus: Képzési referens

Mobil: +36 30 569-5420

E-mail: kondar-sovany.bianka@dunagaz.hu

Győry Gitta

Titulus: Képzési asszisztens

Mobil: +36 33 513 100

E-mail: gyory.gitta@dunagaz.hu

Széchenyi 2020