Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

A vizsgára egyedi árazás érvényes. Pontos információért kérem, vegye fel a kapcsolatot a vizsga szervezőjével.
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
Elektronika és elektrotechnika
A vizsga időpontja:
2022. december 01.
Helyszín:
Lőrinci
Programkövetelmény szám:
07134010

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: -

Írásbeli vizsga:

A vizsgatevékenység megnevezése: Kisfeszültségű FAM ismeretek

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Nyilvános feladatbank kérdéseiből összeállított 20 feleletválasztós kérdés, illetve számítási feladat megoldása az alábbi témakörökből:

 • Definíciókhoz, dokumentumokhoz kapcsolódó kérdések: 10%
 • Védőeszközökhöz, szerszámokhoz kapcsolódó kérdések: 10%
 • Személyi feltételekhez kapcsolódó kérdések: 10%
 • Időjárási feltételekhez kapcsolódó kérdések: 5%
 • Hálózat alkalmasságához kapcsolódó kérdések: 5%
 • Munkavédelemhez, kockázatértékeléshez, áramütéses balesethez kapcsolódó kérdések: 10%
 • Munkalépésekhez kapcsolódó szituációs kérdés: 50%

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés százalékos formában történik. A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

 • Definíciók, dokumentumok: 10%
 • Védőeszközök, szerszámok: 10%
 • Személyi feltételek: 10%
 • Időjárási feltételek: 5%
 • Hálózat alkalmassága: 5%
 • Munkavédelem, kockázatértékelés, áramütéses baleset: 10%
 • Munkalépésekhez kapcsolódó szituációs kérdés: 50%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Projektfeladat:

A vizsgatevékenység megnevezése: Kisfeszültségű FAM szerelési gyakorlat

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A projektfeladat 2 vizsgarészből áll. 2 fős munkacsoportban kell végrehajtani a vizsgarészeket, az egyikben munkavezető-, a másikban beavatkozó szerelő szerepkörben.

I. Vizsgarész:

Feszültség alatti szerelési feladatot végez el a FAM előírások szerint villamos fogyasztásmérő-helyen – pl. kismegszakítót cserél, fogyasztásmérőt installál, mágneskapcsolót cserél.

II. Vizsgarész:

Feszültség alatt 1 vagy 3 fázisú fogyasztói csatlakozóvezetéket vagy közvilágítási lámpatestet fel- vagy leszerel kisfeszültségű szabadvezeték hálózaton.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc (I. Vizsgarész: 60 perc, II. Vizsgarész 60 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

I. Vizsgarész értékelése (45%):

 • szakmai, biztonsági szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem) kockázatelemzés elvégzése: 5%
 • feladatutasítás megértése: 5%
 • megvalósítás lépéseinek sorrendje, szakszerű kivitelezése (szakszerűség, minőség): 20%
 • megvalósítás során alkalmazott eszközök, anyagok használata: 5%
 • kommunikáció minősége a kollégákkal: 2,5%
 • szükséges dokumentáció vezetése: 2,5%
 • hatékonyság, csapatmunka, kreativitás, igényesség: 5%

II. Vizsgarész értékelése (45%):

 • szakmai, biztonsági szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem) kockázatelemzés elvégzése: 5%
 • feladatutasítás megértése: 5%
 • megvalósítás lépéseinek sorrendje, szakszerű kivitelezése (szakszerűség, minőség): 20%
 • megvalósítás során alkalmazott eszközök, anyagok használata: 5%
 • kommunikáció minősége a kollégákkal: 2,5%
 • szükséges dokumentáció vezetése: 2,5%
 • hatékonyság, csapatmunka, kreativitás, igényesség: 5%

I. vagy II. Vizsgarész további értékelése, amelyben munkavezetői szerepkört tölt be (10%):

 • Munkavezetői attitűd: 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Az írásbeli és a projektfeladat vizsgatevékenységek együttes, végső értékelése mellett a vizsgaszervezőnek javaslatot kell adnia a munkavezetői kompetenciára vonatkozóan:

Amennyiben az írásbeli vizsgatevékenység eredménye 70% vagy annál magasabb ÉS a projektfeladat eredményes (60% vagy a felettire értékelt) ÉS a projektfeladat értékelésén belül a munkavezetői attitűd értékelése 6% vagy annál magasabb, akkor KiF-2 feljogosítási fokozatra ad javaslatot (munkavezetői szerepkört is betölthet). Amennyiben e feltételek közül valamelyik nem teljesül, akkor a vizsgaszervező KiF-1 feljogosítási fokozatra ad javaslatot (beavatkozó szerelői szerepkört tölthet be munkavezetői irányítással).

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

 

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz:
Gáspár Marietta Zsanett

Gáspár Marietta Zsanett

Titulus: Vizsgaközpont vezető

Mobil: +36 30 300-6995

E-mail: zsanett.gaspar@dunagaz.hu

Varga Anett

Varga Anett

Titulus: Vizsgaközponti referens

Mobil: +36 70 631-1860

E-mail: varga.anett@dunagaz.hu