Villamos hálózat kezelő

A vizsgára egyedi árazás érvényes. Pontos információért kérem, vegye fel a kapcsolatot a vizsga szervezőjével.
Villamos hálózat kezelő
Elektronika és elektrotechnika
A vizsga időpontja:
2022. december 05.
Helyszín:
Szigetvár
Programkövetelmény szám:
07134011

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: -

Írásbeli vizsga:

A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos hálózat kezelői alapismeretek

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Az írásbeli vizsgatevékenység 30 kérdést tartalmazó teszt feladatsor.

A kérdéseket a megoldást is tartalmazó nyilvános elektronikus feladatbankból kell kiválasztani az alábbi témakörökből:

1. MSZ 1585 szabványismeret (10 db kérdés): Szakkifejezések, személyzet, szervezés, kommunikáció, szerszámok, szerkezetek eszközök, kapcsolási műveletek, üzemszerű ellenőrzések, feszültségmentes-, feszültség alatti-, feszültség közeli munkavégzés, műszaki mentés és elsősegélynyújtás.

2. Kapcsolási sorrend készítése (1 db kérdés)

3. Kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési utasítás (1 db kérdés)

4. Kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési utasítás (1 db kérdés)

5. Villamos hálózatok általános jellemzői feszültségszintenként (5 db kérdés): Váltakozóáramú energiarendszer, csillagpontkezelési módok, hálózati topológiák, jellegzetes oszlopképek, szabadvezeték-, és kábelszerelvények, vezetékanyagok, vezetékkeresztmetszetek, jellegzetes transzformátorállomások, kapcsolóberendezések.

6. Villamos hálózatok speciális jellemzői feszültségszintenként (5 db kérdés): Túláram-, túlfeszültség-, áramütés elleni védelmi rendszerek, automatika rendszerek, feszültségszabályozás, üzemirányítási szintek.

7. Nem engedélyköteles kiserőművek jellemzői (5 db kérdés): Közcélú hálózati csatlakozási módok, túláram-, túlfeszültség- és áramütés elleni védelmi rendszerek, komplex hálózatvédelmi-, automatika- és szabályozási rendszerek.

8. Számítási feladat (3 db kérdés): Kisfeszültségű vezetékméretezés feszültségesésre, teljesítményveszteségre, hurokellenállás számítás, induló- és szakaszbiztosító méretezése terhelésre és áramütés elleni védelemre. Fogyasztóberendezés villamos jellemzőinek számítása. Berendezések saját zárlati teljesítményének számítása, kapcsolókészülék ellenőrzése zárlati szilárdságra. Motor, kondenzátortelep, akkumulátortelep túláram védelmének meghatározása.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 percA vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. kérdéskör tesztkérdései: 30 pont összértékűek,
2. kérdéskör feladata: 10 pont összértékűek,
3. kérdéskör feladata: 15 pont összértékűek,
4. kérdéskör tesztkérdései: 10 pont összértékűek,
5. kérdéskör tesztkérdései: 10 pont összértékűek,
6. kérdéskör tesztkérdései:
10 pont összértékűek,

7. kérdéskör feladatai: 15 pont összértékűek legyenek, így az írásbeli teszt feladattal elérhető pontszám 100 pont.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

Projektfeladat:

A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos hálózat üzemeltetése

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

1. Vizsgarész: Kapcsolási gyakorlat – 30 perc

  • A kapcsolási gyakorlat során kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési utasítást kell készíteni a következő feladatok valamelyikére. A vizsgabizottságnak bemutatott és közösen értékelt kapcsolási sorrendet a gyakorlatban végre kell hajtani:

- középfeszültségű oszlopkapcsoló cseréhez szükséges feszültségmentes munkaterület kialakítása,

- középfeszültségű kábelköri kapcsolóberendezés készülékdiagnosztikához feszültségmentes munkaterület kialakítása,

- közép-/kisfeszültségű transzformátorállomáson csapolás állításhoz feszültségmentes munkaterület kialakítása,

- középfeszültségű szabadvezetékhálózat vezetékbeszabályozáshoz feszültségmentes munkaterület kialakítása,

2. Vizsgarész: Szimulációs gyakorlat – 15 perc

A szimulációs gyakorlaton az egyértelmű, határozott kommunikáció mérendő és értékelendő a következő témakörök egyikében:

- helyszíni felügyelet (szerelési felügyelő, vonalfelelős, munkavezető)

- szolgálat átadás/átvétel

- munkaterület átadás/átvétel

3. Vizsgarész: Képzési portfólió bemutatása – 10 perc

A portfólió a képzés során keletkezett saját készítésű vázlat, amelynek ki kell térnie a következő tématerületek vázlatos bemutatására, összefüggések összefoglalására:

- hálózatok állapotellenőrzése (hálózatbejárás, diagnosztika),

- villamos energia rendszer felépítése a termelőktől a fogyasztókig,

- különböző feszültségű hálózatrendszerek topológiai kialakítása,

- különböző feszültségű hálózatrendszerek zárlat-, túlterhelés-, túlfeszültség és áramütés elleni védelme,

- transzformátorállomások szerepe a villamos energia rendszerben,

- nem engedélyköteles termelő berendezések a villamos energia rendszerben,

- üzemirányítási hierarchia,

- munkaterület átadás/átvétel, helyszíni felügyelet,

- műszaki mentés és elsősegély nyújtás hálózati környezetben.

valamint tartalmazza a gyakorlati foglalkozásokon előállt dokumentumokat:

- gyakorlaton megismert hálózatok, villamos készülékek, berendezések, bemutatását,

- gyakorlaton kitöltött kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési utasításokat,

- gyakorlaton végzett mérések jegyzőkönyveket.

A portfóliókat értékelésre a vizsga előtt 10 nappal meg kell küldeni a vizsgaközpontnak!

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam összesen: 55 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. vizsgarész (Kapcsolási gyakorlat) 50%

  • kapcsolási sorrend helyessége: 10%
  • kommunikáció szakszerűsége az üzemirányítóval: 10%
  • kommunikáció szakszerűsége a második kezelő személlyel: 10%
  • kommunikáció határozottsága: 10%
  • védőeszköz szabályszerű használata: 10%

Amennyiben a vizsgázó a sorrend készítése közben vagy a végrehajtás során vét az MSZ1585 szerinti feszültségmentes munkaterület kialakítás sorrendjében a vizsgát eredménytelennek kell minősíteni.

2. vizsgarész (Szimulációs gyakorlat) 20%

feladat szakmai kidolgozottsága: 10%

egyértelmű kommunikáció: 10%

3. vizsgarész (Képzési portfólió bemutatása) 30%

a követelmények teljesítésének mértéke, teljesség: 10%

a portfólió kivitele, rendszerezettsége: 10%

a portfólió tartalmi kidolgozottsága, minősége: 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

A kapcsolási gyakorlat végrehajtásához szükséges:A vizsgázó saját egyéni védőfelszerelése: villamosipari lábbeli, íválló munkaruha, ívvédő álarccal ellátott fejvédő sisak, elektrotechnikai gumikesztyű.

A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsgán számológép használata megengedett.

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz:

Gáspár Marietta Zsanett

Titulus: Vizsgaközpont vezető

Mobil: +36 30 300-6995

E-mail: zsanett.gaspar@dunagaz.hu

Varga Anett

Titulus: Vizsgaközponti referens

Mobil: +36 70 631-1860

E-mail: varga.anett@dunagaz.hu