Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője

A megújuló és egyéb primer energiaforrású energiatermelő berendezések erősáramú létesítője - kiserőmű (háztartási méretű kiserőmű, nem engedélyköles kiserőmű, engedélyköteles kiserőmű), - kiserőműben, vagy önállóan létesített tárolókapacitás villamos kivitelezését, hálózati csatlakozásának előkészítését, kiépítését, valamint a berendezések üzembe helyezését végzi. Munkafolyamatot, anyag, eszköz és
Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője
Egyéb
A tanfolyam indul:
2023. június 30.
A tanfolyam díja:
290.000,- Ft/fő, mely mentes az adó alól
Helyszín:
Dorog/online
Programkövetelmény szám:
07134009
Nyilvántartásbavételi szám:
E/2020/000062, B/2020/000076

Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője

07134009-os számú programkövetelmény alapján szervezett szakképzés

Ágazat megnevezése:

Elektronika és elektrotechnika

  • KEOR: 0713
  • Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4. szint
  • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4. szint
  • Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5. szint

Bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: középfokú végzettség

Szakmai előképzettség:

· Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki),

mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló

dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről

szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.)

MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható

szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

625 számú Villanyszerelő,

503 számú Villanyszerelő,

505 számú Villanyszerelő leágazásai

505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

505-2 Épületvillamossági szerelő,

505-3 Vasútvillamossági szerelő,

505-4 Villamoshálózat-szerelő,

506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001.

(VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek

alapján

07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

33 5216 03 számú Villanyszerelő,

33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

34 522 04 Villanyszerelő

33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

4/17

4 0713 04 07 számú Villanyszerelő

· Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, a technikusminősítésről

szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI.

14.) KGM rendelet, továbbá a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és

szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,

(36.) Épületvillamossági technikus,

(42.) Villamosgép és berendezési technikus,

(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001.

(VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek

alapján

52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,

07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,

54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus

· Mérnök:

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén,

ha:

 az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

 villamos művek,

 villamos gépek,

 villamos energetika,

 épületvillamosítás,

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a

villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget

a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: minimum 3 év erősáramú szakterületi gyakorlat

Ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A megújuló és egyéb primer energiaforrású energiatermelő berendezések erősáramú létesítője
- kiserőmű (háztartási méretű kiserőmű, nem engedélyköles kiserőmű, engedélyköteles kiserőmű),
- kiserőműben, vagy önállóan létesített tárolókapacitás
villamos kivitelezését, hálózati csatlakozásának előkészítését, kiépítését, valamint a berendezések
üzembe helyezését végzi. Munkafolyamatot, anyag, eszköz és emberi erőforrást tervez,
dokumentációkat kezel és készít, azokat értelmezi, szükség esetén javítja, ehhez szoftvereket
használ. Villamos-, és a termelő berendezés primer energiaforrásával összefüggő egyéb fizikai
mennyiségeket mérő műszerekkel méréseket végez, ezek alapján jegyzőkönyveket készít.
Villamos gépeket, teljesítményelektronikai eszközöket, segédüzemi energiaforrást szerel, ellenőriz,
rajtuk hibabehatárolást végez. Védelmi-, automatikai-, szabályzási eszközöket szerel
és paraméterez. Az általa létesített erősáramú berendezéseken ellenőrzést, felülvizsgálatot
végez, üzemi próbát, üzembe helyezést hajt végre, próbaüzemet tart. Munkáját magas színvonalon,
önállóan és felelősséggel látja el, a szakmai szabályok: szabványok, szabályzatok, műszaki
előírások, a vonatkozó munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi, biztonságtechnikai
előírások betartásával.
Megjegyzés: A megújuló és egyéb primer energiaforrású energiatermelő berendezések erősáramú
létesítője szakképesítés önmagában nem jogosít a kisfeszültség felső határát (1000
VAC, 1500 VDC) meghaladó feszültségszintű berendezések üzemeltetésére (arra jogszabály
alapján csak villamos hálózat kezelő vagy villamos alállomás kezelő szakképesítéssel rendelkező
személy jogosult).

Társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A termelő berendezések, ezen belül a napelemes kiserőművek száma exponenciálisan növekszik.
Az intenzív terjedés oka a termelő berendezések beruházási költségének folyamatos
csökkenése, az uniós- és nemzeti energiastratégia alapján kialakított kedvező jogi és gazdasági
környezet. A képzési program alapján megszerezhető szakképesítés megújuló és egyéb primer
energiaforrású kiserőmű - 50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőmű (2007.
évi LXXXVI. törvény) - erősáramú létesítésével kapcsolatos tevékenységekre jogosít, viszont
ez a szakképesítés önmagában nem jogosít a kisfeszültség felső határát (1000 VAC, 1500 VDC)
meghaladó feszültségszintű berendezések üzemeltetésére (arra jogszabály alapján csak villamos
hálózat kezelő vagy villamos alállomás kezelő szakképesítéssel rendelkező személy jogosult).
A szakképesítéssel kiserőmű kategóriába tartozó; háztartási méretű kiserőmű, nem
engedélyköles kiserőmű, és engedélyköteles kiserőmű erősáramú berendezésrészeinek, és az
ezekkel összefüggő védelmi-, automatikai-, szabályozási rendszereinek kialakításával, beüzemelésével
foglalkozik függetlenül a termelő berendezés primer energiaforrásától.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

  • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga részei:

- Írásbeli vizsga: Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú alapismeretek

- Projektfeladat: Képzési portfólió bemutatása

                             Esettanulmány bemutatása, a vizsgabizottság kérdéseinek megválaszolása

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz: