Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó

Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó PK 07993006.
Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó
Ipari gépészet
Helyszín:
DUNAGÁZ Zrt. (Dorog, Gorkij u. 37.)
Programkövetelmény szám:
07993006

A DUNAGÁZ Zrt.

Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képzést szervez a 07993006 számú programkövetelmény előírásainak megfelelően 2022.09.12-i kezdettel

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség:

 • alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

A következő szakirányú szakmai képzettség, illetve szakképesítés egyikével, vagy az ezzel egyenértékű jogelőd szakképesítéssel kezdhető meg a képzés:

 • Élelmiszeripari gépkezelő
 • Villanyszerelő
 • Elektronikai műszerész
 • Szerkezetépítő és -szerelő
 • Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő
 • Központifűtés- és gázhálózat-rendszer-szerelő
 • Víz- és csatornarendszer-szerelő
 • Épület- és szerkezetlakatos
 • Finommechanikai műszerész
 • Ipari gépész
 • Szerszám- és készülékgyártó
 • Mezőgazdasági gépész
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus
 • Karosszéria-lakatos
 • Vegyipari rendszerkezelő

Bármely egyéb, a gépészet ágazathoz tartozó szakképesítés

Egészségügyi alkalmassági követelmény:

 • szakszolgálati orvosi igazolás

Képzés díja

 • 169.000,- Ft - mely mentes az adó alól.

Vizsga díja

 • 55.000,- Ft - mely mentes az adó alól

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

 • A tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képes lesz minden olyan veszélyes vagy túlnyomás alatt lévő gázt, folyadékot vagy olvadékot használó tároló-2/10 vagy technológiai berendezés (olajipari-, vegyipari-, gyógyszeripari gépek, berendezések, sűrített levegőt használó technológiai rendszerek, levegőbontó és gázokat cseppfolyósító berendezések, egyéb tartályok és nyomástartó edények) hegesztési tevékenységet nem igénylő telepítését, szerelését, karbantartását, javítását, időszakos felújítását és bontását elvégezni, általános szerelési, hibakeresési, mérési, készre szerelési feladatokat ellátni betartva a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. Feladata továbbá az ezekhez kapcsolódó csőhálózatok és szerelvények szerelése, karbantartási feladatok, nyomáspróbák és vegyi kezelésnek nem minősülő szennyeződés eltávolítások elvégzése és dokumentálása számítógéppel.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • A veszélyesanyag-tárolókat és nyomástartó berendezéseket, rendszereket használó ipari technológiák, illetve az azokat üzemeltetők, valamint a vizsgálatra, javításra és karbantartásra szakosodott vállalkozások igénylik az olyan szakemberek tudását, akik ezen berendezések karbantartásához szükséges szaktudást elsajátították.
 • A megszerzett szakképesítéssel a munkavállaló alkalmas és képes a korszerű karbantartó anyagok és technológiák alkalmazására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkezik a készülékek és szerelvények javítása terén.
 • A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai és a nyomástartó berendezések üzemeltetése során kiemelt szerepe van a megfelelő biztonság és megbízhatóság követelményének, a megfelelő műszaki biztonsági szint garantálásának, s ebben működnek közre a megfelelő minőségű karbantartás és javítás elvégzésére képes szakemberek.

A képzést kellő számú jelentkező esetén szervezzük!
A szükséges tárgyi feltételek megléte esetén, igény szerint cégekhez az ország bármely területén kihelyezett képzés szervezését is vállaljuk, egyedi árajánlat alapján!

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

Bővebb tájékoztatásért forduljanak kollégánkhoz: